НАГОРЕ

Благотворителна кампания - ``Моят дом е моя крепост (от криза към благоденствие)``

Благотворителна кампания – “Моят дом е моя крепост (от криза към благоденствие).”

В разделното време, в което живеем, точно в изпитанията, през които преминаваме ние и нашите сънародници, можем да приложим истинска солидарност и милосърдие към тях, и то в дългосрочен план, възстановявайки тяхната увереност, благоприятна семейна среда и самочувствие във време на криза. Съживявайки и усъвършенствайки техните естествени способности и умения, подкрепяйки семействата и поколенията на нашите сънародници в нужда, ние инвестираме и в бъдещето на нацията… Повече от всякога, сънародниците ни имат необходимост от разбиране, подкрепа и сътрудничество… Следвайки правилото: „по-добре научи някого да лови риба…”, ние инвестираме НЕ в показна благотворителност на лесно получавани (и затова не полезни за развитието на индивида) материални придобивки, но в преодоляването на кризите чрез заздравяване и усъвършенстване на семейните връзки, чрез изцеление на вътрешната среда, възстановяване емоционалното, менталното и социално състояние, чрез придобиване познания, методологии и култура на поведение за постигане просперитет на всички членове и семейството като цяло… Ние знаем, че „както благоуспява душата ти, така ще благоуспяваш във всичко…” Защото всеки проблем е проекция на вътрешни първопричини. Което се отнася освен за личните неудачи, така и за проблемите в семейството…
Нашите консултанти, мотиватори, инструктори, психолози, педагози и виталисти, ще съдействат за преодоляване всяка криза за реализирането на мечтите и талантите на нашите сънародници, които са в нужда. Ще открият пред тях хоризонти на нови възможности.
Ще предоставим напълно безплатно помощта от нашите водещи специалисти и експерти като част от нашата благотворителна кампания „МОЯ ДОМ Е МОЯТА КРЕПОСТ (ОТ КРИЗА КЪМ БЛАГОДЕНСТВИЕ)”. Защото вашите дарения ще покрият разходите на експертите и сътрудниците ни и ще осигурят тази уникална възможност и помощ за българските семейства! Участвайте в това ДОБРО! Помогнете на вашите сънародници. Отдайте вашия принос за бъдещето на Българското семейство, Българския род и Българската нация!

Можете да дарите на:
Титуляр: Сдружение Семейство и Приятели
IBAN: BG83FINV91501017501957
BIC: FINVBGSF
Банка: “Първа инвестиционна банка” АД

Моят дом е моя крепост (от криза към благоденствие)

Каузи

Моят дом е моя крепост (от криза към благоденствие)

В помощ на българските семейства

Цели на движението

01

Развитие

На вярна и цялостна концепция и визия за мястото и значението на българското семейство в съвременното общество, която да се приложи от членовете на сдружението.

02

Преоткриване

И възстановяване на семейните традиции и тяхната роля в условията на динамично променящите се обществени реалности, включително чрез практикуването им между членовете на сдружението.

03

Защита

На семейството от социалните пороци и личностното отчуждение, от безнравствени идеологически влияния, разрушаващи неговите корени.

Подкрепете ни сега!

MAKE A GENERAL ENQUIRY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit, sed do eiusmod tempor.

+585 889 996 96 sageninfo@gmail.com 184 Main Collins Street Victoria
fb tw in
Свържете се с нас!

Нашата кауза е съхраняването и благоденствието на Българското семейство заедно с възстановяване и утвърждаване в гражданското общество на взаимотношенията и ценностите на истинското приятелство.

sdrujeniesemeistvo@gmail.com гр. София България | ул. Цар Асен 70, ет. 3