НАГОРЕ

Цели

01

Развитие

На вярна и цялостна концепция и визия за мястото и значението на българското семейство в съвременното общество, която да се приложи от членовете на сдружението.

02

Преоткриване

И възстановяване на семейните традиции и тяхната роля в условията на динамично променящите се обществени реалности, включително чрез практикуването им между членовете на сдружението.

03

Защита

На семейството от социалните пороци и личностното отчуждение, от безнравствени идеологически влияния, разрушаващи неговите корени.

04

Издигане

Семейството и неговите интереси като коректив и критерий за медийните продукции в информационното общество, чрез членския си състав и позициите им в обществото.

05

Създаване

На креативна среда между членовете на сдружението във взаимоотношения на приятелство и взаимопомощ, в продължаване на народностните и семейни традиции и добродетели.

Дейности

Защита

на българските семейства от посегателства над техните имущество, членове и единство, от разрушаване на неговите корени чрез съвместни действия с държавни и неправителствени организации и чрез всякакви позволени от закона средства и публични мероприятия и дейности.

Движението участва

активно заедно с усилията на цялото общество в борбата срещу зависимостите /наркотици, алкохол и др./ и домашното насилие.

Създаване

на приятелски клубове от младежи с близки идеали, ценности и интереси, като приятелска среда и платформа за изграждане на цялостна обществена визия за мястото и значението на българската младеж и семейство в бъдещето на нацията.

Движението предлага

стимулиращи мерки и форми на възраждане и утвърждаване на християнските ценности и добродетели в семейството и обществото според специфичните културни традиции и етнографски обичаи на родовите общности.

Морална и правна защита

във взаимодействие с гражданските формирования и държавните институции на устоите на българската нация и държавност срещу посегателствата върху българската идентичност от страна на безнравствената продукция, популяризираща насилие, порнография и други морално увреждащи и стимулиращи престъпленията, явления в обществото.

Авторитетно и компетентно

представителство пред училищните власти и държавните институции.

Подкрепете ни сега!

MAKE A GENERAL ENQUIRY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit, sed do eiusmod tempor.

+585 889 996 96 sageninfo@gmail.com 184 Main Collins Street Victoria
fb tw in
Свържете се с нас!

Нашата кауза е съхраняването и благоденствието на Българското семейство заедно с възстановяване и утвърждаване в гражданското общество на взаимотношенията и ценностите на истинското приятелство.

sdrujeniesemeistvo@gmail.com гр. София България | ул. Цар Асен 70, ет. 3