НАГОРЕ

Дейности

Дейности

Организиране

на конференции, семинари, лекционни курсове, консултации, разяснения и др. публични мероприятия и изяви, популяризиращи дейността на сдружението.

Прокламиране на целите

на сдружението чрез интернет, печатни издания, радио и телевизия, чрез различни рекламни материали и други съвременни форми на комуникация.

Установяване контакти

и сътрудничество с различни институции, академични, обществени, културно-просветни и други сродни организации, фондации и сдружения от страната и чужбина.

Формиране

на работни екипи и разработване на отделни проекти за по-пълноценно реализиране на целите и дейностите на организацията.

Организиране и подпомагане

на други позволено от закона дейности, свързани с целите на сдружението.

Защита

на българските семейства от посегателства над техните имущество, членове и единство, от разрушаване на изконните им ценности чрез съвместви действия с държавни и неправителствени организации и чрез всякакви позволени от закона средства и публични мероприятия и дейности.

Движението предлага

превенции срещу чужди за семейството учения и идеологии, разделящи и увреждащи морално членовете на семейството.

Движението участва

активно заедно с усилията на цялото общество в борбата срещу зависимостите /наркотици, алкохол и др./ и домашното насилие.

Авторитетно и компетентно

представителство пред училищните власти и държавните институции.

Осигуряване

на правна и икономическа защита в подпомагане на семействата и техните родови общности за преодоляване на моралните и материални щети от социалните несправедливости и безнравствени влияния.

Движението предлага

стимулиращи мерки и форми на възраждане и утвърждаване на християнските ценности и добродетели в семейството и обществото според специфичните културни традиции и етнографски обичаи на родовите общности.

Морална и правна защита

във взаимодействие с гражданските формирования и държавните институции на устоите на българската нация и държавност срещу посегателствата върху българската идентичност от страна на безнравствената продукция, популяризираща насилие, порнография и други морално увреждащи и стимулиращи престъпленията, явления в обществото.

Сдружението привлича

широк кръг от съмишленици по места от страната и чужбина и организира доброволни сътрудници-изпълнители за различните целеви мероприятия за осъществяване на целите си.

Създаване

на приятелски клубове от младежи с близки идеали, ценности и интереси, като приятелска среда и платформа за изграждане на цялостна обществена визия за мястото и значението на българската младеж и семейство в бъдещето на нацията.

Организиране

на срещи, фестивали и празнични шествия на приятелски културни кръгове и симпатизанти.

Организиране

конкретни мероприятия чрез ежедневния печат, радио, телевизия, интернет и други, разрешени от Закона способи за осъществяване контакти и взаимодействия в интерес на страната ни с различни сродни по цели държавни,  обществени организации и лица.

Цели на движението

01

Развитие

На вярна и цялостна концепция и визия за мястото и значението на българското семейство в съвременното общество, която да се приложи от членовете на сдружението.

02

Преоткриване

И възстановяване на семейните традиции и тяхната роля в условията на динамично променящите се обществени реалности, включително чрез практикуването им между членовете на сдружението.

03

Защита

На семейството от социалните пороци и личностното отчуждение, от безнравствени идеологически влияния, разрушаващи неговите корени.

Подкрепете ни сега!

MAKE A GENERAL ENQUIRY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit, sed do eiusmod tempor.

+585 889 996 96 sageninfo@gmail.com 184 Main Collins Street Victoria
fb tw in
Свържете се с нас!

Нашата кауза е съхраняването и благоденствието на Българското семейство заедно с възстановяване и утвърждаване в гражданското общество на взаимотношенията и ценностите на истинското приятелство.

sdrujeniesemeistvo@gmail.com гр. София България | ул. Цар Асен 70, ет. 3