НАГОРЕ

В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИТЕ СЕМЕЙСТВА

В помощ на българските семейства.

Приятели, Представяме Ви каузата на нашата кампания в помощ на българските семейства.
Освен чисто материалните, финансови и здравни дефицити, които държавата и европейските институции са поели да покрият като ангажимент към всеки български гражданин, ние разбираме спецификата и сложната психологическа обстановка, в която се намират българските семейства, в това число и тези, които живеят разделено поради развод или други причини. Обострянето на личните и съпружески взаимотношения, изпадането на някои от членовете на семейството в депресия, както и трудностите при възпитанието и обучението на децата и особено подрастващите в тийнейджърска възраст, изискват разширен капацитет и взаимопомощ между българските семейства и приятели, на които представител е нашето сдружение „Семейство и приятели”. Всички ние освен бащи, майки, роднини и приятели, сме и професионалисти и специалисти в различни области от обществения и социален живот… И като такива сме призвани да си помагаме като част от по-голямото Семейство на българския род и народ…
Освен съветничество от опитни родители – успешни в брака, в отглеждането, възпитанието и образованието на децата, както и в семейния бизнес, което съветничество е на доброволни начала, средствата набрани от дарителската ни кампания ще бъдат използвани за привличане към нашата каузата на водещи експерти–психолози, социолози, мотивационни инструктори и специалисти в други области, които да консултират български семейства и/или техните членове за решаване на семейни проблеми и реализиране на проекти и перспективи в помощ на семейството. Също така, сме подготвили екип от педагози, които да бъдат в помощ на учениците в семейството, които се сблъскват с различни трудности при учебния процес. И тук ние визираме не само учители, но специалисти, които да обучават децата в умението на самото „учене”, т.е. в методологията на успешния учебен процес, в изкуството на самообучението и мотивираното самоусъвършенстване на подрастващите.
Вярваме, че най-ценно и най-скъпо днес е именно обучението в управление на индивидуалните личностни таланти и ресурси, и в съхраняването, утвърждаването и разгръщането потенциалите на българското семейство. Нашата кауза е бъдещето му, което е и бъдещето на българския народ.
За желаещите да се включат в дарителската кампания на нашата кауза:
Платформите, чрез които ще се извършват онлайн семейните консултации, както и педагогическите занимания, са ZOOM и TEAMS.

Моят дом е моя крепост (от криза към благоденствие)

Каузи

Моят дом е моя крепост (от криза към благоденствие)

Благотворителна кампания - Моят дом е моя крепост (от криза към благоденствие)

Каузи

Благотворителна кампания - Моят дом е моя крепост

Цели на движението

01

Развитие

На вярна и цялостна концепция и визия за мястото и значението на българското семейство в съвременното общество, която да се приложи от членовете на сдружението.

02

Преоткриване

И възстановяване на семейните традиции и тяхната роля в условията на динамично променящите се обществени реалности, включително чрез практикуването им между членовете на сдружението.

03

Защита

На семейството от социалните пороци и личностното отчуждение, от безнравствени идеологически влияния, разрушаващи неговите корени.

Подкрепете ни сега!

MAKE A GENERAL ENQUIRY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit, sed do eiusmod tempor.

+585 889 996 96 sageninfo@gmail.com 184 Main Collins Street Victoria
fb tw in
Свържете се с нас!

Нашата кауза е съхраняването и благоденствието на Българското семейство заедно с възстановяване и утвърждаване в гражданското общество на взаимотношенията и ценностите на истинското приятелство.

sdrujeniesemeistvo@gmail.com гр. София България | ул. Цар Асен 70, ет. 3